For å hindre at vannpumpa brenner opp ved at en kran blir åpnet uten at det var er vann tilstede, installerte jeg en egen bryter ved pumpa. Dette er tilgjengelig på enkelte fabrikater som et eget produkt.

Jeg kuttet en av kablene ved vannpumpa og skjøtet inn en vanlig lampettbryter i den ene ledningen.

Dermed kan man enkelt slå av strømmen til pumpa så den ikke starter når vannet er tappet ut og vannkranene settes åpne på vinterstid.

Et par bilder som viser bryteren: