For å kunne få satt på varmen i vogna ved å koble til 220 Volt uten å være inne i vogna, er enkelte vogner utstyrt med en såkalt vinterkobling.

Det er flere måter å gjøre dette på og etter diverse diskusjoner på caravanforum, gjorde jeg en egen løsning, som er beskrevet i det følgende.

Alde mister instillingene

Hovedpoenget med vinterkoblingen er at Alde 3010 starter opp når ekstern kontakt settes i støpsel, men et problem var at Alde'n mistet oppsettet når strømmen ble borte. I følge manualer og informasjon fra Alde i Sverige, skulle Alde'n ikke miste oppsettet, men etter mange undersøkelser, var det klart at Alde'n ikke virket som beskrevet.

Det finnes et eget produkt, et såkalt backupbatteri, som kan kjøpes, men det skulle bare ta vare på klokke og tid, ikke oppsettet på selve Alde'n.

Når batteribackup endelig ble installert, husket Alde'n alle instillinger. Her var det altså ikke kjent at "min" versjon av Alde(versjon 3010 513) virket forskjellig fra hva det sto i manualer og hva serviceavdelingen i Alde opplyste.

Neste punkt i en vinterkobling er å sette inn en bryter som kobler inn 12 volt til Alde'n så fort 220 Volt er tilgjengelig. Normalt må Alde'n settes i gang med hovedbryter, men ved å lage en egen krets hvor 12 Volt er tilgjengelig ved oppsart, vil Alde'n begynne å virke.

Ved å studere skjemaet og teste forskjellige steder på kretskortet, fant jeg et punkt som fikk 12 Volt når 220 Volt ble koblet på vogna.

Alde styringspanel


Her er mitt panel, tydeligvis med endringer i forhold til tidligere versjoner når det gjelder backup.

Som tidligere nevnt, ifølge alle svar og manual ville backupbatteri kun ta vare på timer og klokke i Alden, ikke temperatur, gass/el og 1/2/3Kw. De siste skulle bli tatt vare på uansett.
I mitt nye Aldepanel er dette tydeligvis endret, så ved å installere batteribackup tas alle data vare på. Flott, men det er jo litt betenkelig at ikke engang fabrikken vet hvordan deres produkter virker.

Hvor finnes kontinuerlig 12 Volt tilførsel? 
Når så dette er iorden, gikk jeg på jakt etter et punkt hvor 12 Volt var tilgjengelig når 220 Volt ble slått på, så jeg kunne få meg en vinterkobling.
Fant en kontakt med 12V før startknappen på vognas LCD-panel var aktivert. I følge tegning av kortet, er det "S38 til laderegulator inngang 1 ladestrøm", kontakt S38. Strøm til Alden var koblet på S5, merket "Lys i klesskap".

Den svarte ledningen på S5 ble kuttet og jeg la inn en vendebryter her, slik at 12V+ til Alde enten får strøm fra original kontakt S5 eller kontakt S38. La også inn en sikring i kretsen, men det er vel ikke nødvendig.

Brukte en "vanlig" 220 Volt vendekontakt(for trappelys) som ble skrudd på dekselet. Da ser det også greit ut i vogna.
Da står det bare igjen å merke bryteren ordentlig, og så kan bare vinteren komme.

Bryteren er nå merket med en sommer og vinterstilling, men i praksis står den på vinter hele tiden. 

I tillegg måtte EXT 220 Volt settes på i ALDE'n, slik at den starter når 220 Volt blir satt på(og 12V styrestøm).


Styringskort med markerte kontakter.


Montert vekselbryter. Merking mangler.

Link til original artikkel på CaravanForum