Oppsetting av vogn i 2012

Vi fikk levert vognen rett etter påske i 2012 og startet med å bygge platting så snart som mulig.

Vi hadde flere plasser vi kunne velge på Sandviken, men hadde et førstevalg. Problemet her var at vognen var for stor, men ved å snu vogna 90 grader, kunne vi plassere den der. Eierne av plassen syns det var en god ide og vi ble enige om plasseringen. Naboene ble også informert og ingen hadde noen motforestillinger. Selv syntes vi at plasseringen ble veldig bra og at vi kunne få en veldig fin plass.

Plattingen ble bygget over flere helger og ukedager og var klar til bruk i pinsehelgen 2012, som forøvrig hadde et flott vær, med mye sol.

Helgen 1. mai 2012 var vognen er plassert på rett plass, bygging av platting er neste steg: