Smalspor 2010 - del1

 Smalspor 2010 ble avholdt på Oslo Modelljernbanesenter 17-18.04.2010.
Det var utstilt en rekke flotte H0e moduler.